top of page
Search

Pinkstersondag, Uitreiksondag

Paastyd, Hemelvaart en Pinkster is in ’n sekere sin ’n oorgangstyd. Dit is ’n oorgang in die manier waarop God by sy mense teenwoordig is. Voor die kruisiging was God deur Jesus Christus in die liggaam van ’n mens teenwoordig tussen sy mense in Galiliea, Judea en omstreke. Ná Pinkster is God deur sy Gees teenwoordig by sy mense oral in die wêreld, ook hier by ons in Stellastraat.


Deur sy Gees gee God sy mense die krag om in die gewone lewe so op te tree dat sy liefde en genade vir die wêreld sigbaar en voelbaar word. Die sterkste manier waarop ons waarskynlik van God se liefde en genade kan getuig, is om dit deur ons te laat vloei na die wêreld toe. As ons dit doen, help ons om ’n stukkende wêreld deur God se genade heel te leef.


Die ideaal is dat iets daarvan waar word in elke gelowige, in elke Stellastrater se eie lewe. Maar daarmee saam doen Stellastraat dit ook kollektief. As gemeente is ons ’n netwerk van gesinne en individue wat op verskillende maniere hiertoe bydra. Party verskaf die finansies, party gee hulle tyd en energie, party bid. En saam maak ons ’n verskil in die lewens van duisende mense.


Daarom is Pinkstersondag ook Uitreiksondag. Dis die dag waarop ons God se werk deur ons gemeente vier en waarop iets van die wye verskeidenheid vorme wat God se liefde deur ons aanneem, vir die gemeente wys - in die eredienste, in die uitstalling in die binnehof, en deur die inligtingsblad oor Diensgroep Uitreik se werk.


Dis ook die dag waarop ons vra vir bydraes om dit alles moontlik te maak. Ons vra vir algemene finansiële bydraes vir Diensgroep Uitreik se werk. Merk dit “Uitreik” as jy dit elektronies in die kerk se rekening inbetaal. En ons vra spesifieke bydraes vir kosvoorsiening in Danville. Merk sulke inbetalings “Danville” asseblief. Ander bydraes soos blikkieskos of klere kan maar net kerk toe gebring word. En mense wat van hulle tyd en energie wil bydrae, kan met ds Fay van Eeden of Neels of Louise Jackson daaroor gesels.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page