ADMINISTRASIE

Dit is vir Stellastraat belangrik dat sy personeel, aktiwiteite en geriewe goed bestuur word.

 

Oorhoofs word die bestuur van die gemeente behartig deur Prof Malan Nel. Die finansiële bestuur word gedoen deur me Susan Visagie, terwyl die databasis (gemeenteregister) en ander administratiewe take deur me Hannalie Odendaal gedoen word.

Me Sandra Vermeulen is verantwoordelik vir die ontvangs asook die bestuur van die geboue en die tuin.

FINANSIES

Geen gemeente kan sonder geld bestaan nie en ‘n gemeente se geld kan net van een bron af kom – sy lidmate wat bydraes maak.


Die geld wat Stellastraat ontvang, word gebruik om al sy werkers se salarisse te betaal, om die geriewe in stand te hou, om dienste wat gelewer word te betaal, en om uit te reik na instansies en persone wat nood ervaar.

 

Finasiële bydraes is vrywillig en kan op die volgende maniere gedoen word:

 

Elektroniese of Kontant inbetalings 

NG Gemeente Suidoos-Pretoria

ABSA (Takkode 632 005)

Rek: 540 580 022

PERSONEEL

Stella Personeel-26.jpg

James Kirkpatrick

Leraar

Stella Personeel-21.jpg

Tienie Bosman

Leraar

Stella Personeel-16.jpg

Anton Pienaar

Leraar

Stella Personeel-3.jpg

Fay van Eeden

Leraar

 
 
  • Facebook - White Circle

NG KERK STELLASTRAAT © 2021