EREDIENS

In Stellastraat is daar op ‘n gewone Sondag vyf eredienste. 

 

Die 08:30 erediens kan beskryf word as ‘n tradisionele erediens. Die 10:00 erediens is gerig op gesinne met kinders in die laerskool. 

Sondae-middae 15:00 is daar ‘n erediens in Sotho. Die Faith Community, wat ‘n ekumeniese groepering is, kom dan bymekaar.

 

Die gewone 18:00 erediens in die kerk is gerig op gesinne met hoërskoolkinders, studente en jong werkendes. Daar is ook 'n meditatiewe-erediens om 18:00 in die kapel, bekend as Adoramusdiens.

MEER OOR EREDIENS

 

In die erediens op die eerste dag van die week

•    verheerlik en aanbid ons Hom aan Wie ons behoort 

•    beleef ons ‘saamwees’ as die gemeenskap van gelowiges

•    word ons toegerus om 

o    elke dag van die lewe die Koninkryk van God te soek 

o    hulp en hoop in ons samelewing in te dra.

 

Vir hierdie soort eredienste word ons almal benodig – ons is daar en neem aktief deel.

 

Diensgroep Erediens is lidmate se geleentheid om by enigeen van die volgende terreine te dien:

 • Erediensversorging: 

  • Dankoffers inneem en versorg

  • Nagmaal voorberei en bedien

  • Wanneer ons erediens sitplekke nodig het, stoele uit te sit
    

 • ​​​Gasvryheidsbediening

  • Verwelkoming by die deure en plekaanwysing

  • Aanbied van koffie en tee en versorging van die koppies en beker
    

 • Musiekbediening - onder leiding van die Orrelis en Musiekleier by aanddienst

  • Begeleiding deur ‘n musiekinstrument

  • Deelname aan die sanggroep(e)

  • Tegnologiese hulp

  • Beeldsending van die eredienste

  • Klank en beeld versorging tydens eredienste, huwelik en gedenkdienste

 

As jy jou gawes hier wil uitleef en hier jou diens wil lewer, skakel Dr James Kirkpatrick by ‭(082) 852-7947‬.‬‬‬