SORG

Die lewe van ‘n gemeente word bepaal deur die onderlinge verhoudinge tussen gemeentelede. ‘n Gemeente is mense wat bymekaarkom om die liefdevolle en omgee-liggaam van Christus te wees. 

In ‘n gemeente soos Stellastraat, met ongeveer 3000 lidmate, is dit onmoontlik dat alle lidmate mekaar ken, wat nog daarvan dat almal met mekaar in ‘n omgee-verhouding kan wees. Maar ons gaan nie ophou om situasies te skep waar soveel as moontlik van die lidmate mekaar ken, en hulle ingesteldheid van omgee teenoor mekaar uitleef nie.

Diensgroep Onderlinge Sorg probeer om deur die loop van die jaar ‘n gees skep van bymekaar wees, van omgee, van wedersydse belangstelling.

 

Eerstens moedig ons gemeentelede aan om in alle situasies liefdevol en met omgee vir mekaar, en vir mense buite die gemeente om te gaan. Tweedens het ons ‘n paar fokuspunte waar ons probeer om mense nader aan mekaar te bring. 

•    Stellastraat se senior lidmate kom kwartaalliks bymekaar

•    Daar is ‘n jaarlikse wildtuintoer

•    Elke twee tot drie jaar het ons ‘n toer na die midde-ooste

•    Ons probeer gereeld staptoere

•    Ons het byeenkomste vir nuwe lidmate

•    ‘n Sieke omgee-aksie

•    Een maal ‘n jaar het ons gemeente wegbreek-naweek

•    ‘n Jaarlikse gemeentefees 

•    Gesinsaande of manne-aande soos die geleenthede voordoen

•    Daar is ‘n aantal kleingroepe in die gemeente wat onafhanklik optree

•    ‘n Weeklikse mannegroep

•    Vrouegroepe wat weekliks of maandeliks bymekaar kom

•    ‘n Maandelikse Boekklub

 

Indien jy by enige van hierdie aksies betrokke wil raak, daarmee wil help, kontak gerus vir Anton. Jy is ook welkom om ‘n nuwe Onderlinge Sorg-inisiatief te kom begin!