TOERUSTING

JEUGGROEPE

Die gemeente se kalender het die volledige besonderhede oor die Jeuggroepe.

- Laerskoolkinders 10:00 - Hoërskoolkinders 18:00 -

Laerskool kinders se Jeuggroepe (die ou kategese) is gekoppel aan Sondae se 10:00 erediens. Dieselfde tema wat in die Jeuggroepe behandel word, is ook die tema van die erediens. Op die manier is die ouers betrokke by dit waarmee die kinders in die Jeuggroepe besig is.

Dieselfde geld vir die hoërskoolkinders tydens die 18:00 erediens in die kerk.

Die temas van hulle jeuggroepbyeenkomste, word in die erediens hanteer.

Kleuterkerk

 

Stellastraat het ‘n kleuterkerk wat elke Sondag tydens die 10:00 erediens in die kleuterlokaal plaasvind. Ouers wat die 10:00 erediens bywoon, is welkom om hulle voorskoolse kleuters voor die 10:00 erediens in die sorg van Stellastraat se kleuterkerk te plaas.