UITREIK

HOE KAN JY BETROKKE RAAK

In Stellastraat kan jy betrokke raak op enige plek waar jou hart jou heen lei.

Die gemeente het nie verkose kommissies wat die werk namens die res van die gemeente doen nie. Die gemeente is eintlik ‘n ‘groot platform’  waarheen jy genooi word om by betrokke te raak. Niemand word gedwing nie!

As jy êrens by ‘n uitreikprojek betrokke wil raak, of dalk wil help met die toerusting van kinders, of graag by die eredienste of die administrasie van die gemeente wil help, kan jy gerus een van die leraars kontak.

Hier is ‘n lys van aktiwiteite waar jy betrokke kan raak:

22 Uitreikprojekte

(bv skooltassies, Danville, kosaflewer, ens)

 • Jeuggroepe

 • Kleuterkerk

 • Bottel- en bordaande

 • Gemeentebybelstudie

 • Soekligaand

 • Gemeentebiblioteek

 • Administrasie

 • Finansies

 • Geboue

 • Erediensversorging

 • Tegniese ondersteuning

 • Omgee-groepe

 • Gemeentefees

 • Gemeente wegbreeknaweek

 • Tee en koffie skink na kerk

 • Senior lidmate

 • Omgee vir siekes

HOE KAN JY BETROKKE RAAK

Dit is in Stellastraat se wese om te help waar ons kan. Die uitgangspunt is dat ons graag hulp verleen aan die mense wat naby en rondom ons leef – in die omgewing van Pretoria.

Huidig is Stellastraat by 21 plekke betrokke waar ons in ‘n mindere of meerder mate hulp verleen. Die gemeente gee jaarliks meer as ‘n miljoen rand uit aan mense en instansies wat hulp nodig het. Stellastraat se betrokkenheid by hulle wat nood het is onvoorwaardelik en ook nie daarop gerig om die gemeente se beeld na buite te bou nie.

 

Indien jy meer wil weet of betrokke wil raak by een van Stellastraat se uitreike, kontak gerus vir Ds. Fay van Eeden.