top of page
Search

Die ingenieurs is ’n emmer koue water

Eers het ek gedink die invoer van Kubaanse ingenieurs om Suid-Afrika te help met sy waterkrisis, is soos die reeds jarelange inroep van Kubaanse mediese dokters. En gesug daaroor. ‘Ons skuld julle. Julle was immers van ons naaste bondgenote toe die bevrydingstryd gevoer is.’


Maar nou voel ek nie meer om net te sug nie. Dit is bykans 30 jaar na die apartheidsera. Die wit Suid-Afrikaners wat in die land bly wil graag hier wees, en wil sien dat die land as ’n geheel voorspoedig sal funksioneer. Verre weg die meeste wit Suid-Afrikaners wil ’n opbouende en patriotiese verhouding met al die ander rasgroepe in die land hê.


Daarom is die ignorering van lojale ingenieurs ’n klap in die gesig en tien tree agteruit in nasiebou. Veral as jy weet dat die Suid-Afrikaanse ingenieurs van die beste in die wêreld is. En Suid-Afrikaanse medici natuurlik. Dit is tyd dat ’n nuwe geslag leiers in Suid-Afrika in belang van die land begin dink, en ophou om hulle weersin in die verlede lewendig te hou – dit gaan vir niemand genesing bring nie.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page