top of page
Search

James tree af, maar hy tree nie uit nie

Sondag 16 Mei 2021, tree James na 32 jaar se diens as predikant van Stellastraat amptelik af. Die NG Kerk se Kerkorde, Reglemente en Bepalings, sê dat ‘n dominee op 65-jarige ouderdom moet aftree. Daarom moet James eerskomende Sondag “amptelik” emeriteer. Maar in praktyk gaan hy nêrens heen nie. Hy bly volwaardige dominee van Stellastraat.


Dieselfde Kerkorde van die NG Kerk maak voorsiening dat ‘n Kerkraad, die werkgewer, vir ’n dominee kan vra om vir ‘n bepaalde termyn langer in sy werk aan te bly. Die Kerkraad van Stellastraat het vir James ‘n kontrak aangebied om vir nog twee jaar as volwaardige dominee in die gemeente te werk. James het die aanbod aanvaar, en die kontrakpos van twee jaar begin eerskomende Sondag.


So, al gee die Kerkraad van Stellastraat vir James Sondag ‘n amptelike dokument om te sê dat hy nou ‘n afgetredene is, verander sy posisie as predikant van Stellastraat glad nie. Hy bly ‘n volwaardige dominee van die gemeente met dieselfde pligte en verantwoordelikhede as van te vore.


Sondag is egter wel ‘n spesiale geleentheid vir James en Mari. Die gemeente gaan vir hulle dankie sê, want dit is tog ‘n unieke moment in hulle én Stellastraat se bestaan. Die oorhandiging van die Akte van Demissie en ‘n paar woorde van terugkyk en dankie-sê vind tydens die 08:30 erediens plaas. Ongelukkig kan die dankie-sê nie gepaard gaan met die gebruiklike tee en koesisters nie. Dié sal ons by ‘n latere geleentheid graag wil doen!

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page