top of page
Search

Kanale van God se liefde

Oor die kerk kan ’n mens op baie maniere praat. Paulus gebruik byvoorbeeld die beeld van ’n liggaam met verskillende lede wat tog saam een liggaam vorm. In Lied 284 sing ons: “Laat, Heer, u vrede deur my vloei …” met die onderliggende beeld dat ons kanale is waardeur God se liefde na die wêreld toe vloei.


Daarvan sien Stellastraat in hierdie tyd heelwat. God is goed vir Stellastraters. Maar ons is nie damme wat die goedheid net vir onsself opgaar nie. Daarom dat Stellastraters deur die jaar maar ook met die Dankfees God se goedheid laat deurvloei na die gemeente toe.


En die gemeente is nie ’n dam wat God se goedheid vir haarself opgaar nie. Daarom laat ons dit verder vloei. So kon Stellastraat die afgelope week R70 000 oorbetaal aan ons vennoot Geseënde Hande om hulle kombuis te vergroot en te verbeter. En Geseënde Hande doen dit nie vir hulleself nie. In die arm gemeenskap van Danville laat hulle God se liefde verder vloei - nou reeds in die vorm van meer as 13 000 maaltye per week aan behoeftige mense.


En so is daar verskeie bestemmings waarheen God se liefdevolle sorg gekanaliseer word: behoeftige kinders wat skooltassies gaan kry vir wanneer hulle volgende jaar graad een toe gaan, mans wat weekliks by ons sopkombuis kos kry, maar wat ook skoene en seep nodig het, behoeftige kinders op Brits vir wie die CMR kersgeskenke soek.


En uiteindelik is dit belangrik om te onthou dat dit God se liefde is wat dit alles moontlik maak. As gelowiges wat onlangs weer ons gereformeerde erfenis gevier het, sê ons: Aan God alleen die eer. Soli Deo Gloria.


4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page