top of page
Search

Per abuis oorgeslaan

Daar is sekere geykte frases wat tipiese kerktaal is. “Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede”, “Sal broer en suster Botha na vore kom (afhangende van hoe oud die dominee is, moet die broer en suster Botha dalk selfs “voor die kansel verskyn”) ten einde op die doopvrae te antwoord.” As kind was ek altyd gefassineer met die vraag by die Nagmaal “Is daar dalk iemand wat per abuis met die brood of die wyn oorgeslaan is?” Let wel, dit is altyd “per abuis”. Nooit “per ongeluk” nie. Ons weet mos hulle sal niemand opsetlik uitsluit nie.


Vanwaar die “per abuis” storie? In elk geval, hierdie week wil die ou dominee mooi vra dat jy sal seker maak dat jy nie per abuis oorgeslaan word nie, want Sondag is een van daai omkringde datums op Stellastraat se kalender. Die datum 31 Oktober is in meer as een opsig ‘n rooiletterdag. By ons is dit tradisie om op die laaste Sondag in Oktober drie groot feeste in een te hou. Dit is Hervormingsfees, Dankfees en Nagmaal in een. Dit is ’n gebruik wat sedert die stigting van die gemeente in 1947 bestaan. In een van die eerste notules van die kerkraad lees ons van die dankfees en Nagmaal. Dit troos dat ons hoor hulle het al in daardie jare gesukkel om die dankfeeskoeverte by die lidmate uit te kry. In die notule lees ons van ene diaken Dippenaar wat pleit dat die dominee op taktvolle wyse vir die gemeente moet verduidelik dat sommige wyke per abuis oorgeslaan is! Dit is altyd moontlik dat jy per abuis met die koevert of die brood en wyn oorgeslaan word, maar een ding kan jy weet, met die genade word niemand oorgeslaan nie. Ons is aan mekaar verbind. Kom ons vier dit eerskomende Sondag 31 Oktober deur saam die tekens van God se genade by die Nagmaaltafel te ontvang. Sien jou graag daar.

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page