top of page
Search

VATSO!

VATSO staan vir Voorskoolse Aksies: Toerusting en Sosiaal vir Ouers en dit is op die been gebring met die doel om ondersteuning te bied aan die ouers van voorskoolse kinders. Die visie van VATSO is om ʼn veilige ruimte te skep waar ouers kan voel hulle is nie alleen nie, daar is ander ouers wat deur dieselfde vreugde en uitdagings van die kleuterlewe gaan. VATSO se missie staan op twee bene. Eerstens word daar elke kwartaal ʼn sosiale geleentheid gereël waar gesinne saam kan kuier en die gevoel van gemeenskap kan beleef. Tweedens word daar ook elke kwartaal ʼn toerustingsgeleentheid aangebied, waartydens ʼn kundige met die ouers en alle belangstellendes kom gesels oor ʼn relevante onderwerp in terme van die ontwikkeling van voorskoolse kinders.


Die laaste kwartaal van 2023 bied dan op 4 November ʼn VATSO-werkswinkel aan waartydens kinderkinetikus Karyna le Roux kom gesels oor grootmotoriese ontwikkeling. Op 5 November kuier ons weer saam tydens ʼn VATSO-bring-en-braai en die hele gesin is welkom. Die kalender vir 2024 is ook reeds vol belofte – hou die nuusbrief dop vir meer inligting.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page