top of page
Search

Waarom praat ons nie gedurig oor geld nie?

Eerskomende Sondag is die enigste dag in die jaar wanneer ons in Stellastraat oor geld praat. Die voorsitter van Stellastraat se finansiële kommissie, Jan Groenewald, gaan tydens die twee oggenddienste die gemeente se finansiële posisie verduidelik.


Jan gaan vertel waar Stellastraat se geld vandaan kom, en hoe ons geld gebruik word. ’n Gemeente se geld is openbare geld, dit is ons almal se geld. Daarom moet ons met groot omsigtigheid en verantwoordelikheid daarmee werk. Omdat dit ons almal se geld is, is ons finansiële boeke oop – vir enige lidmaat wat meer daarvan wil weet.


Waarom is dit nie vir Stellastraat nodig om gedurig oor geld te praat nie? Die eerste rede is omdat baie van Stellastraat se lidmate instaat is om finansiële bydraes te maak en dit inderdaad doen. Jan sal vertel dat die prentjie wel nie in alle opsigte so mooi is nie – daar is heelwat lidmate wat inderdaad nié bydra nie. Ons weet nie hoekom nie. Ons sou soveel meer kon vermag as almal hulle gewig kon ingooi.


Die tweede rede waarom ons nie gedurig oor geld praat nie, is omdat ons nie glo dat goddelike seën en finansiële bydraes met mekaar verband hou nie. As jy ’n bydrae maak en verwag dat jy daarvoor seën moet ontvang, is Stellastraat nie die kerk vir jou nie. Ons gee bydraes uit dankbaarheid en omdat ons graag die werk en die lewe van ons gemeente wil sien voortbestaan.


Dankie vir elkeen wat uit die hart bydrae om die bestaan van Stellastraat volhoubaar te maak.


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page