top of page
Search

Wat is nou eintlik ‘n mens se erfenis?

Saterdag is dit Erfenisdag. Wat is nou eintlik ‘n mens se erfenis? Een van die definisies wat gegee word is dat ‘n mens se erfenis waardevolle dinge kan wees soos historiese geboue wat al generasies lank deel van die landskap is. In kort is ‘n mens se erfenis iets wat histories of kultureel so waardevol is, dat ‘n mens dit graag wil behou.


Soms is ons erfenis iets wat in die nasionale bewussyn ook leef. Soms is dit egter iets wat net vir jou en jou familie waarde het. In hierdie tyd van ons lewe vier ons ons erfenis deur saam te eet en drink en vrolik te wees, want ons vier dit wat ons so uniek Suid-Afrikaans maak.


Erfenis is iets wat geleef moet word. Indien ons elke dag ons erfenis uitleef, leef ons ons identiteit uit. Daarmee demonstreer ons waar ons in die groter samelewing van die land en die wêreld inpas.

Op ‘n manier kan ons nogal jaloers wees op die ryk erfenis wat baie Europese volke het. In daardie lande kry jy gebruike, geboue en dialekte wat letterlik eeue al aankom. Die soort van ryk erfenis het ons die afgelope week gesien tydens die begrafnis van die Britse monarg. Dink maar aan kulturele erfenisse soos musiek, letterkunde, en argitektuur uit die barok - , klassieke - en romantiese era’s wat jy oral in Wes-Europa kry. Inderdaad ‘n ryk erfenis!


‘n Deel van ons erfenis is ons godsdienstige tradisie. God se liefde is vir alle christene seker die rykste deel van christene se geloofserfenis. En dit is iets wat ons elke dag moet uitleef. So ook ons unieke taal. Ons familietradisies. Ons liefde vir die grond, vir die natuur. ‘n Erfenis het eintlik net waarde as jy hom omarm. Ons moet nogal dink oor wat na ons toe aankom uit die verlede wat vir ons waardevol is. Wat ons daarmee doen sê nogal baie van ons.


115 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page